První významná zmínka o domu č.5. ve Zlaté je z roku 1494, kdy jej koupil kolínský purkmistr Jindřich Saterna zvaný Satiáš, který zde byl koncem října roku 1499 od zbojníků zamordován.

 

Další zajímavou osobností byl Čeněk Rozsívka, který v domĕ založil železářství roku 1874. To bylo v provozu až do roku 1949, kdy byl dům znárodněn. Současný majitel domu, Daniel Zicha, jej zdědil po svém strýci Jiřím Grégrovi, který byl vnukem pana Čeňka Rozsívky.

 

V roce 2006 jsme zahájili rozsáhlou rekonstrukci pro zavedení Zlaté lékárny. Podle dochované fotografie z roku 1925 (vlevo) se podařilo vyrobit kopii původního dřevěného vstupního portálu s kovou mříží v horní části. Tato stará fotografie je ještě zajímavá tím, že je na ní zachycen původní majitel domu pan Čeněk Rozsívka (starší muž stojící vpravo). Jeho jméno je napsáno nad výlohou železářství. Abychom zachovali co nejvíce starých prvků na domě, použili jsme původní litinová písmena v novém nápisu Lékárna. Pro srovnání také přikládáme fotografii z roku 2007 (vpravo).